Janeke 亞尼佳 樸質原木

portfolio image portfolio image portfolio-image

Janeke 亞尼佳 - 樸質原木 - 石洗系列

純櫸木長柄按摩梳(綠) - LG365C VE1

HK$ 219.00

  • <石洗系列> 純櫸木長柄按摩梳(綠) //
  • LG365C VE1 //
  • 20.5cm x 5cm以純櫸木作原料,加上獨特的染色技術,讓您也能感染義大利的熱情色彩。立即購買