Janeke 亞尼佳 樸質原木

portfolio image portfolio image portfolio-image

Janeke 亞尼佳 - 樸質原木 - 石洗系列

純櫸木短柄按摩梳(紅) - LG363C RSA

HK$ 179.00

  • <石洗系列> 純櫸木短柄按摩梳(紅) //
  • LG363C RSA //
  • 10cm x 7.5cm以純櫸木作原料,加上獨特的染色技術,讓您也能感染義大利的熱情色彩。立即購買